สถิติข้อมูล จองหอพักนักศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ช่วยกันแชร์...

ข้อมูล การรับสมัครจองหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้าพักอาศัยหอพักนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์
* ข้อมูลได้จากการสมัครจองหอพัก ในระบบออนไลน์

สถิติการสมัครจองหอพักและคงเหลือ
สัดส่วนผู้สมัครจองหอพัก
สถิติข้อมูลการสมัครจองหอพัก

สถิติข้อมูล จองหอพักนักศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์