เลื่อนประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2564 รอบ 2

ช่วยกันแชร์...

• เลื่อนประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2564

• ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าอยู่หอพักพร้อมหมายเลขหอพัก ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

เลื่อนประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2564 รอบ 2
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์