บุคลากร

ช่วยกันแชร์...

สำนักงานหอพัก | แม่บ้านหอพัก | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา (สำนักงานหอพักนักศึกษา)

นายวีระ ทองไทยผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน
นางสาววรินดาสกุลลิ้มผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน
นางสาวประภาพรรณ วสุธาวรรณผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

วศินี พุกเปลี่ยนพนักงานรักษาความปลอดภัย
ณิชาภัทร ชาวสวน
พนักงานรักษาความปลอดภัย

แม่บ้านทำความสะอาด

เรณูใจอารีย์พนักงานทั่วไปทับแก้ว1รูป
พนักงานบริษัทเอกชนทับแก้ว1รูป
ดาว คีมนารักษ์พนักงานทั่วไปทับแก้ว2รูป
มยุรี คงสำราญพนักงานทั่วไปทับแก้ว2รูป
พนักงานบริษัทเอกชนทับแก้ว3รูป
พนักงานบริษัทเอกชนทับแก้ว3รูป
ศิริลักษณ์อุบลแม่บ้านเพชรรัตน1รูป
กิตติมา เมืองพันธ์พนักงานทั่วไปเพชรรัตน1รูป
พนักงานบริษัทเอกชนเพชรรัตน2รูป
พนักงานบริษัทเอกชนเพชรรัตน2รูป
พนักงานบริษัทเอกชนเพชรรัตน3รูป
พนักงานบริษัทเอกชนเพชรรัตน3รูป
หงษ์ พุกเปลี่ยนพนักงานทั่วไปเพชรรัตน4รูป
อริสาไข่แก้วพนักงานทั่วไปเพชรรัตน4รูป
อำนวยพร พวงสุวรรณพนักงานทั่วไปเพชรรัตน5รูป
พนักงานบริษัทเอกชนเพชรรัตน5รูป
พนักงานบริษัทเอกชนเพชรรัตน6รูป
พนักงานบริษัทเอกชนเพชรรัตน6รูป
ประนอม เกตุกันพนักงานทั่วไปเพชรรัตน7รูป
ศิริวรรณ ปั้นสมบุญพนักงานทั่วไปเพชรรัตน7รูป

Scroll to top