Black Ribbon
Account
Please wait, authorizing ...
×
 • หน้าแรก

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **
 • ผ่อนผันระดมพล

 • ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ปี2561

  ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ปี 2561 เริ่ม 1 ตุลาคม 2560

ข่าวประสัมพันธ์งานกิจกรรม

DSA SU NEWS : ภัทรมหาราชา ศิลปากรอาลัย รวมใจภักดี ๑๙ ตุลา ๑๙ นาฬิกา ๑๙ นาที

DSA SU NEWS : ภัทรมหาราชา ศิลปากรอาลัย รวมใจภักดี ๑๙ ตุลา ๑๙ นาฬิกา ๑๙ นาที

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับองค์กรนักศึกษา ผู้ประกอบการ และนักศึกษาเก่าฯ จัดพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในงาน “ภัทรมหาราชา ศิลปากรอาลัย รวมใจภักดี” ๑๙ ตุลา ๑๙ นาฬิกา ๑๙ นาที
Readmore
ประกาศกองกิจการนักศึกษา : รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศกองกิจการนักศึกษา : รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

            ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
Readmore
ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์

                    ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันท์ และประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ นั้น อาศัยอำนาจประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามข้อ ๗. การยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพัก และการออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักอาศัยในหอพักของนักศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ..
Readmore
อัพเดทรายชื่อ : ประกาศรายชื่อผู้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท ไทยประกันชีวิต ปีการศึกษา 2559 (พระราชวังสนามจันทร์)

อัพเดทรายชื่อ : ประกาศรายชื่อผู้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท ไทยประกันชีวิต ปีการศึกษา 2559 (พระราชวังสนามจันทร์)

อัพเดทรายชื่อ : ประกาศรายชื่อผู้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท ไทยประกันชีวิต ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 ก.ค.2560
Readmore
ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) และ      กองทุนเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) และ กองทุนเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2560

        กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศรายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560  และให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
Readmore