Account
Please wait, authorizing ...
×
  • หน้าแรก

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **
hostgator coupon black friday

ประกาศ

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)

14 สิงหาคม 2560

        เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนหนึ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจให้ส...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง กำหนดเวลาการเบิกประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 (พระราชวังสนามจันทร์)

08 สิงหาคม 2560

กำหนดเวลาการเบิกประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ปีการศึกษา 2559

อัพเดทรายชื่อ : ประกาศรายชื่อผู้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท ไทยประกันชีวิต ปีการศึกษา 2559 (พระราชวังสนามจันทร์)

08 สิงหาคม 2560

อัพเดทรายชื่อ : ประกาศรายชื่อผู้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท ไทยประกันชีวิต ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 ก.ค.2560

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์

14 กรกฎาคม 2560

                    ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง การใช้วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในห้องพักนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์

14 กรกฎาคม 2560

                    หอพักนักศึกษาเป็นบริการและสวัสดิการอย่างหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจักขึ้นเพื่อเป็นการอำนวนความสะด...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2560

14 กรกฎาคม 2560

                ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ.) ภาคการศึกษาต้น ประจำประการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้รายใหม่

14 กรกฎาคม 2560

        เพื่อให้นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมรายใหม่ที่ศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินและทำส...

รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย – หญิง) ชั้นปีที่ 1 - 5 ปีการศึกษา 2560 (สนามจันทร์)

23 พฤษภาคม 2560
รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย – หญิง) ชั้นปีที่ 1 - 5 ปีการศึกษา 2560 (สนามจันทร์)

  เปิดรับสมัครและรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 9 สิงหาคม 2560

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคลตลอด ๒๔ ชั่วโมง ปีการศึกษา ๒๕๖๐

18 พฤษภาคม 2560

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง การเสนอเงื่อนไขการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ นั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้กำหนด ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ นักเรียน นักศึกษ...

ข่าวประสัมพันธ์

เชิญร่วมงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4

15 สิงหาคม 2560

        มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดจัดงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4  ในหัวข้อ “พระทรงสถิตในดวงใจ...

โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

12 กรกฎาคม 2560
โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

หน่วยอนามัย งานกิจการนักศึกษา วังท่าพระ ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ที่ประสงค์ขอมีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับหน่วยบริการสุขภ...

โครงการตรวจสุขภาพ บุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการ ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปี 2560

27 มิถุนายน 2560
โครงการตรวจสุขภาพ บุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการ ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปี 2560

หน่วยอนามัย งานกิจการนักศึกษา วังท่าพระ ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัย ผู้เกษียณอายุราชการ ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยศิลปากร วัง...

กำหนดการจองหอพักนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 และกำหนดการรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

02 พฤษภาคม 2560
กำหนดการจองหอพักนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 และกำหนดการรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

กำหนดการจองหอพักนักศึกษาและรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560        &nb...

รางวัลพระจันทร์เพชร พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักศึกษาผู้ทำกิจกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร

21 เมษายน 2560
รางวัลพระจันทร์เพชร พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักศึกษาผู้ทำกิจกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีมอบเกี...

ประชุมบุคลากรกองกิจการนักศึกษา

08 มีนาคม 2560
ประชุมบุคลากรกองกิจการนักศึกษา

  วันที่ 8 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นายกมล แมลงทับ เรียกนัดประชุมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อรายงานและสรุปผ...

มหกรรมแรงงานอาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อ SU Job Fair & Road to Education 2017

07 มีนาคม 2560
มหกรรมแรงงานอาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อ SU Job Fair & Road to Education 2017

          กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ร่วมกับ JOB BKK จัดงาน มหกรร...

แนะนำการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558

19 ธันวาคม 2559
แนะนำการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558

   1. วิดีทัศน์แนะนำการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558     2. คู่มือการเข้ารับพระราช...

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร

16 ธันวาคม 2559
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร

           เมื่อวันนี้ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานสำนึกในพระมห...