Account
Please wait, authorizing ...
×

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

ประกาศการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 (สนามจันทร์)

 

ประกาศกองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เรื่อง กำหนดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559

----------------------------------------

       ตามที่ศูนย์การกำลังสำรอง ได้กำหนดให้นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 - ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 ต้องเข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นั้น กองกิจการนักศึกษา ขอแจ้งกำหนดวันฝึกภาคสนามให้นักศึกษาวิชาทหารทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

       1. ระยะเวลาการฝึกภาคสนาม

           1.1 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (ชาย) เข้ารับการฝึกภาคสนามผลัดที่ 32 ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2560 สังกัดกองพันฝึกปกครอง 33
           1.2 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (หญิง) เข้ารับการฝึกภาคสนามผลัดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 สังกัดกองพันฝึกปกครอง 61
           1.3 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 (ชาย) เข้ารับการฝึกภาคสนามผลัดที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2560 สังกัดกองพันฝึกปกครอง 41
           1.4 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 (หญิง) เข้ารับการฝึกภาคสนามผลัดที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2560 สังกัดกองพันฝึกปกครอง 61
           1.5 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 (ชาย) เข้ารับการฝึกภาคสนามผลัดที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2560 สังกัดกองพันฝึกปกครอง 51
           1.6 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 (หญิง) เข้ารับการฝึกภาคสนามผลัดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 มกราคม 2560 สังกัดกองพันฝึกปกครอง 61

       2. การเดินทางไปฝึกภาคสนาม

           2.1 ให้นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีขึ้นรถที่หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง (สวนเจ้าเชตุ) ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ทั้งนี้ตรวจยอดก่อนเวลา 05.30 น.
       2.2 นักศึกษาวิชาทหารผู้ใดประสงค์จะขึ้นรถที่นครปฐมขอให้แจ้งความจำนง ณ กองกิจการนักศึกษา ภายในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 สำหรับวันเดินทางไปฝึกภาคสนามให้ไป รอรถที่ริมถนนเพชรเกษมบริเวณปั้มน้ำมัน ปตท.ตรงข้าม ห้างบิ๊กซี จังหวัดนครปฐม ก่อนเวลาประมาณ 07.00น.

       3. ข้อควรปฏิบัติ

      3.1 เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนไปฝึกภาคสนาม โดยการออกกำลังกายด้วยการวิ่งหรือเล่นกีฬาอื่น ๆ พอสมควร เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์ทนต่อสภาพภูมิอากาศ และนักศึกษาวิชาทหารต้องตัดผมให้สั้นตามกฎระเบียบของนักศึกษาวิชาทหาร หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปฝึกภาคสนาม
          3.2 เตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ไปให้พร้อม เช่น ชุดฝึก 2 ชุด เสื้อชั้นในสีเทาแกมเขียว 5 - 7 ตัว เป้สนาม สายโยงเป้ เข็มขัด กระติกน้ำ ผ้าเช็ดตัว ผ้าขาวม้า ขันน้ำ สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยาสระผม ผงซักฟอก มุ้ง ผ้าปูรองนอน (พลาสติก) ผ้าห่มหรือถุงนอน ยากันยุง กางเกงขาสั้น 2 ตัว กางเกงชั้นใน 5 -7 ตัว รองเท้าผ้าใบ 1 คู่ รองเท้าฟองน้ำ 1 คู่ ยาขัดรองเท้าพร้อมแปรงขัด 1 ชุด ถุงเท้าชนิดหนา 3 – 5 คู่ ช้อนส้อม 1 คู่ แก้วน้ำ เข็มด้าย 1 ชุด สมุดบันทึกและปากกา 1 ชุด ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี) เสื้อกันหนาว ไฟฉาย ผ้าปิดจมูกป้องกันเชื้อโรค กระดาษชำระ บัตรประจำตัว-ประชาชน บัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร ผ้าปิดจมูกป้องกันเชื้อโรค เจลสำหรับล้างมือ บัตรทองรักษา-โรค เครื่องอุดหูเพื่อลดเสียง

 

       สำหรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 ชาย ต้องนำอุปกรณ์ติดตัวไปใช้ฝึกเพิ่มเติมดังนี้

              1. ไฟแช็ค / ไม้ขีดไฟ
              2. เชือกไนลอนขนาดนิ้วก้อย ความยาว 2 – 3 เมตร คนละ 1 เส้น
              3. ผ้าทำความสะอาดอาวุธ ขนาด 8 x 12 นิ้ว คนละ 2 ผืน
              4. แปรงสีฟันเก่าสำหรับทำความสะอาดอาวุธคนละ 1 ด้าม
              5. ถุงพลาสติก ขนาด 16 x 20 นิ้ว สำหรับใส่ของกันเปียกน้ำ

 

*ข้อควรระวัง โปรดนำรองเท้าคู่พอดีหรือเคยใช้มาก่อน มิฉะนั้นอาจมีปัญหาเรื่องรองเท้ากัด

         3.3 สิ่งของที่ห้ามนำไปโดยเด็ดขาด คือ อาวุธทุกชนิด สิ่งผิดกฏหมายและ สิ่งเสพติดทุกประเภท เช่น มีดพก คัดเตอร์ วัตถุระเบิด อุปกรณ์เล่นการพนัน เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือยาเสพติดทุกชนิด ห้ามนักศึกษาวิชาทหารนำติดตัวไปโดยเด็ดขาด หากตรวจพบอาจหมดสิทธิ์ในการฝึกภาคสนามหรือส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการต่อไป
           3.4 ของมีค่าที่มีราคาแพง เช่น แหวน สร้อย นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ หรือ เครื่องประดับต่าง ๆ ไม่ควรนำติดตัวไปฝึกภาคสนาม เพราะอาจเกิดการสูญหายหรือชำรุดได้
           3.5 นักศึกษาวิชาทหารที่มีโรคประจำตัว โปรดแจ้งให้ครูฝึกทราบทันที ที่เดินทางไปถึงค่ายฝึก ต้องเตรียมยาของตัวเองไปให้พร้อมเพียงพอตลอดห้วงการฝึก

 

                                                จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

 

                                                                                                                  ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

 

[ดาวน์โหลดประกาศฯ]

พิมพ์อีเมล