Account
Please wait, authorizing ...
×

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

DSA SU NEWS : โครงการคืนลมหายใจให้ป่าชายเลน เทิดพระเกียรติ 65 พรรษา

        กองกิจการนักศึกษาดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต พลิกฟื้นคืนลมหายใจให้ป่าชายเลน จำนวน  “6.5 ไร่ 6,500 ต้น เทิดพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

Continue Reading

พิมพ์อีเมล

DSA SU NEWS : วันรำลึกศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 125 ปี

        เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานวันรำลึกศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้วางรากฐานมหาวิทยาลัยศิลปากร ในโอกาส “125 ปี ศิลป์ พีระศรี” ซึ่งในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ช่วงเช้า     นำโดยรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร เป็นประธานในพิธี

Continue Reading

พิมพ์อีเมล

เชิญร่วมงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4

        มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดจัดงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4  ในหัวข้อ “พระทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องจากเป็นห้วงเวลาแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่  28 – 30 สิงหาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา รวมถึงการให้บริการวิชาการในการนำเสนอความรู้ทางวิชาการและวิจัยให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ

Continue Reading

พิมพ์อีเมล

โครงการตรวจสุขภาพ บุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการ ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปี 2560

หน่วยอนามัย งานกิจการนักศึกษา วังท่าพระ ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัย ผู้เกษียณอายุราชการ ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 เพื่อค้นหาโรคและความผิดปกติที่ซ่อนเร้นอยู่ในร่างกายที่ดูเสมือนแข็งแรง เป็นมาตรการในการป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้น ...

Continue Reading

พิมพ์อีเมล

โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

หน่วยอนามัย งานกิจการนักศึกษา วังท่าพระ

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ที่ประสงค์ขอมีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช ...

Continue Reading

พิมพ์อีเมล