Account
Please wait, authorizing ...
×

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร

         เมื่อวันนี้ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (ครบรอบ ๕๐ วัน)ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร “ตักบาตรข้าวสารเพื่อการศึกษาช่วยชาวนา สำนึกในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้รับเกียรติจากรองศาตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มาเป็นประธานในพิธี ร่วมกับรองศาตราจารย์วัฒนา เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธงชัย เตโชวิศาล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายกมล แมลงทับ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ในงานพิธีครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าอาคารเพชรรัตน – สุวัทนา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

ชมภาพทั้งหมดที่นี้

 

พิมพ์อีเมล