ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18
"นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร"

ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

|
facebook